Historia Jakuba / Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy