• Teatr
    • ---
    Obecnie nie jest prowadzona sprzedaż na to wydarzenie.

    Opis wydarzenia

    Zapolską pamiętamy głównie jako autorkę „Moralności pani Dulskiej”, ale swoją biografią, ilościąpozostawionych tekstów, talentem i skalą zainteresowań – mogłaby obdzielić kilku artystów. Nie opowiadałao Historii, a o historiach – o tym, co wspólne nam wszystkim, o prostych, życiowych sprawach,śmiesznostkach, małych tragediach.W spektaklu wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego zobaczymy Zapolską – nie tylko pisarkę i aktorkę, aleprzede wszystkim Zapolską-buntowniczkę, piętnującą krzywdy wyrządzone wykluczonym ówczesnychczasów, nie oglądającą się na resztę, traktującą wolność jako siłę najwyższą. Taka właśnie jest Zapolska –Superstar, pewna siebie, awanturująca się i zupełnie nieskromna, choć czasem w tej niepokornej naturzedochodzą do głosu inne, mniej rewolucyjne pragnienia.Przełom wieku XIX i XX nie był łatwym czasem dla kobiety, która postanowiła mieć własne zdanie. Artystkawyśmiewana, bagatelizowana, walcząc z chorobą i nędzą, parła do przodu. Swoim życiem postawiła namniesłabnące wyzwanie – nie poddawać się, walczyć o swoje, nie bać się porażek, co więcej – wygrywać je.Historia dziewiętnastowiecznej pisarki i aktorki w rękach Anety Groszyńskiej staje się zadziwiająco aktualnai współczesna. Osobowość Zapolskiej, jej zmagania z losem i z epoką po upływie czasu dają myślomznacznie więcej pokarmu niż wyciągnięte z jej książek naturalistyczne opisy nędzy czy niesprawiedliwościspołecznej. / H. Mazurkiewicz, teatralny.pl

    Galeria