• Teatr
    • ---
    Obecnie nie jest prowadzona sprzedaż na to wydarzenie.

    Opis wydarzenia

    „Gdybys´ miał zobaczyc´ w tym roku tylko jeden film, zobacz Nieplanowane...”– ta nieodosobniona opinia najlepiej oddaje wraz˙enie, jakie na milionach widzo´w za oceanem wywarł obraz dwo´jki amerykan´skich rez˙ysero´w. Dzieło – ze wzgle?du na odzew społeczny – okres´lono jako przełomowe, a nawet rewolucyjne!Burza spowodowana pro´bami ograniczenia doste?pu do informacji o nim, a po´z´niej trudnos´ci dystrybucyjne wywołały z kolei debate? o wspo´łczesnej cenzurze w mediach społecznos´ciowych i wolnos´ci słowa, kto´ra otarła sie? nawet o amerykan´ski Kongres. Niedługo po premierze było jasne, z˙e Nieplanowane to cos´ wie?cej niz˙ film, to zjawisko kulturowe i społeczne.Tymczasem film opowiada zaledwie prowincjonalna? historie? Abby Johnson, kto´ra jedyne, czego pragne?ła, to pomagac´ kobietom. Z tym nastawieniem juz˙ podczas studio´w została wolontariuszka?, a potem pracownica? jednej z klinik aborcyjnych pote?z˙nej organizacji Planned Parenthood. Głe?boko wierza?c w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostac´ jedna? z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonuja?cego seryjne aborcje. Tak było do czasu, az˙ zobaczyła cos´, co zmieniło jej z˙ycie na zawsze

    Galeria